หมวดหมู่สินค้า

เซ็นเซอร์


01 เซ็นเซอร์ไฟชนิดต่างๆ

หญ้าเทียม


01 หญ้าเทียม

เคมีภัณฑ์


01 ซีลีโคน 02 สเปรย์พียูโฟม

เมนูทั่วไป
หน้าหลัก โปรโมชั่น สินค้าทั้งหมด เกร็ดความรู้ วิธีชำระเงิน จัดส่งสินค้า ติดต่อ ตะกร้าสินค้าของคุณ

บริการ
นโยบายความปลอดภัย ขั้นตอนสั่งซื้อสินค้า คืนสินค้า

บัญชีของฉัน
เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน


นโยบายความเป็นส่วนตัว

ท่านผู้ใช้งาน (user) กรุณาอ่านรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ www.sgb.co.th ด้วยความละเอียด เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของท่านผู้ใช้งาน


ความปลอดภัย

-          ข้อมูลสมาชิกเว็บไซต์ www.shd.co.th อาทิ ข้อมูลที่อยู่อาศัย อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงิน การทำธุรกรรมต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นของสมาชิกเว็บไซต์ของบริษัท พาวเวอร์ สโตร์จำกัด จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ อันเป็นความเสียหายของสมาชิกให้กับบุคลอื่นรับทราบ เพียงแต่จะนำเอามาปรับปรุง ส่งเสริมการทำการตลาดสำหรับแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น สิทธิประโยชน์ที่เกิดประผลดีให้กับสมาชิกได้รับทราบ

-          ทางบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในการเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกไว้เป็นความลับ

-          ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดเอาไว้เป็นอย่างดี จะไม่ถูกเปิดเผยข้อมูลใดๆ อันเป็นความลับของบริษัทฯ และสมาชิก

-            เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ บริษัทฯ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่มีความจำเป็น

-           ในกรณีที่ทำการสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ Sgb.co.th จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) รวมถึง เอกสารที่ระบุถึงข้อมูลของคุณ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร สำเนาเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

-          เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการของเว็บไซต์ บริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เว็บไซต์ Sgb.co.th จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

      -        บริษัทฯ ขอแนะนำให้สมาชิกทำการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เพื่อสิทธิ์ประโยนช์ของท่านสมาชิกเองเพื่อที่จเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้


การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว็บไซต์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่าง รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลที่มีความปลอดภัย ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่ ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของ shdStore  เป็นต้น  เว็บไซต์ shd.co.th จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol 

 

คุกกี้บราวเซอร์  (Cookies Web Browser)

Cookies หรือชื่อภาษาไทย  คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ Sgb.co.th ทำการประวลผลแล้วส่งไปยังโปรแกรมค้นหาผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการที่ใช้งานอยู่ขณะนั้น และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการไว้เพื่อให้งานต่อการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลเว็บไซต์ของบริษัทฯ  จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป 

 

หมายเหตุ : หากท่านพบข้อสงสัย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@shd.co.th